Min vigtigste opgave som terapeut er at skabe et nærværende, ufordømmende og respektfuldt rum, hvori du som klient kan lade dig blive set, som den du dybest set er. Min drivkraft som terapeut er en grundlæggende respekt for og næstekærlighed til mine medmennesker, og et brændende ønske om at facilitere rammerne for, at du kan få et for dig bedre indre og ydre ståsted i livet. 


Jeg arbejder endvidere ud fra den grundlæggende menneske- og livsforståelse, at vi alle hver især har en medfødt, iboende grundrytme eller grundtone, som vi i løbet af opvæksten kan komme væk fra, og som vi må hjælpes tilbage til, for at kunne udleve vores potentiale som det unikke menneske, vi hver især er.


Som terapeut arbejder jeg formålsbevidst med dine problemstillinger. Mit fokus som terapeut er at hjælpe dig med at mærke, rumme og bearbejde fastlåst energi og svære oplevelser, at mærke og forstå de nye indsigter, du får om dig selv, dit forhold til andre mennesker og til livet.


Terapi kan hjælpe dig med at......

  • Opnå mere indre ro
  • Opnå større selvværd
  • Opnå større livsglæde 
  • Opnå mere nærvær
  • Genvinde din egen indre styrke
  • Opnå mod til at bryde fastlåste negative overbevisninger og mønstre
  • Opnå mod til at udtrykke dine egne behov, ønsker og meninger udfra et sundt sted i dig selv
  • Udvikle sunde relationer