Min vigtigste opgave som terapeut er at skabe et nærværende, ufordømmende og respektfuldt rum, hvori du som klient kan lade dig blive set, som den du dybest set er.


Min drivkraft som terapeut er en grundlæggende respekt for og næstekærlighed til mine medmennesker, og et brændende ønske om at facilitere rammerne for, at du kan få et for dig bedre indre og ydre ståsted i livet. 


Jeg arbejder ud fra den grundlæggende menneske- og livsforståelse, at vi alle hver især har en medfødt, iboende grundrytme eller grundtone, som vi i løbet af opvæksten kan komme væk fra, og som vi må hjælpes tilbage til, for at kunne udleve vores potentiale som det unikke menneske, vi hver især er.


Som terapeut arbejder jeg formålsbevidst med dine problemstillinger. Mit fokus som terapeut er at hjælpe dig med at mærke, rumme og bearbejde fastlåst energi og svære oplevelser, at mærke og forstå de nye indsigter, du får om dig selv, dit forhold til andre mennesker og til livet.


Hvad kræver det af dig at gå i terapi?

At gå i terapi kræver at du er parat, at du er vedholdende, og at du har modet og viljen til at arbejde med dig selv. Det er ofte ikke nok at arbejde i dybden under terapisessionerne. Det vil mange gange også være nødvendigt at arbejde med processen derhjemme.


At gå i terapi skaber forandringer i dig og i dit liv, men det kræver, at du virkelig ønsker det, og at du tør kigge indad, at du tør se din fortid, og hvordan fortiden har påvirket dig.


Den indre rejse, det er at gå i terapi, kan være forbundet med smerte, sorg, vrede og afstandstagen til tidligere relationer og roller. Du kan føle et behov for at udtrykke dig på en ny og for dig mere sand måde eller at bryde ud af en rolle, du har haft i mange år, for istedet at være den, du i bund og grund er. 


Terapien vil ofte strække sig over et længere forløb, for at du opnår de forandringer, du ønsker.

Du kan under forløbet komme til at føle, at du ikke længere har mod på at skulle afsted til terapi. Dette er en normal reaktion på en ubevidst modstand mod at give slip på gamle og kendte overbevisninger og mønstre og en reaktion på angsten for det ukendte og nye.  


Hver session varer typisk 90 minutter, og i starten kan det være gavnligt, at komme regelmæssigt én gang om ugen. 


Vi aftaler tid til den næste session fra gang til gang, og du kan naturligvis stoppe forløbet når som helst.