Psykoterapi og Clairvoyance

Velkommen,


Jeg håber, du her på siden finder, hvad du søger.


Jeg er under uddannelse til Integrativ Krops- og Psykoterapeut ved Tobias Skolen, og er igang med det sidste år af uddannelsen.


Jeg tilbyder Psykoterapi og Clairvoyance i min private praksis i Knebel. Jeg tilbyder desuden clairvoyance pr. telefon.


I min terapi og clairvoyance tager jeg udgangspunkt i dig og hvad der fylder for dig samt i dine ønsker med terapien eller clairvoyancen. Målet med terapien og clairvoyancen er, at du får den støtte, hjælp eller rådgivning, du har brug for i den givne situation.

Jeg har kort ventetid i øjeblikket. Du kan derfor få en tid hos mig indenfor 2-3 uger.​ Jeg tilbyder terapi til reduceret pris frem til efterår 2024.

Kærlig hilsen

Et trygt rum


Det at arbejde med mennesker har altid været og er drivkraften i mit liv, og dét mit hjerte banker for.


For mig er det dybt berigende og meningsfuldt at facilitere et rum hvori mennesker kan vokse og opnå en dyb, indre følelse af at komme hjem til sig selv igen.


Jeg tilbyder et trygt, kærligt og sikkert rum, hvor du vil blive mødt, set og rummet, og hvor du kan føle tillid til, at der er plads til det svære, du har behov for at bearbejde, forløse eller få belyst. Du kan have tillid til, at jeg som terapeut sætter en retning for din bearbejdningsproces, og at jeg vil støtte, guide og hjælpe dig hele vejen. 


Jeg har tavshedspligt i mit arbejde, både som terapeut og clairvoyant, og jeg er meget bevidst om at tilbyde såvel terapi som clairvoyance under etisk klare rammer.

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FADP).


Som Psyk. Stud. FaDP er jeg forpligtet til at overholder FaDP´s etiske retningslinjer, samt løbende modtage supervision og egenterapi ved professionelle psykoterapeuter.

Hvorfor vælge psykoterapi og hvorfor vælge clairvoyance?

Psykoterapi kan være noget for dig, hvis du føler eller oplever;

 • Ensomhed
 • Angst
 • Indre uro
 • Stress
 • Hypersensitivitet
 • Sorg
 • Lavt selvværd
 • Selvhad
 • Vrede på andre - på livet
 • Manglende energi
 • Eksamensangst
 • Stivhed og smerte i din krop.

Clairvoyance kan være det rette for dig hvis du;


 • Føler dig fastlåst i en bestemt livssituation eller relation
 • Oplever at være uden muligheder i forhold til en bestemt situation
 • Har et behov for at få klarhed over, hvilke muligheder, der ligger i en bestemt situation
 • Ønsker kontakt til afdøde


Hvad er Psykoterapi og Clairvoyance?

Psykoterapi

Psykoterpi er en holistisk terapiform, der favner dine fysiske,  psykiske og energetiske problemstillinger.


Hvad vi møder af både positive og negative påvirkninger fra nære relationer i løbet af barndommen påvirker os og kan senere i livet vise sig som begrænsende mønstre og overbevisninger og som smertefulde eller stivnede tilstande og følelser i kroppen.


Ved at skabe forbindelse til og ikke mindst forståelse for årsagen til disse mønstre og følelser, banes vejen til en dybere bearbejdning og forløsning af disse, og en dyb kontakt til egne ressourcer og potentiale kan genskabes.


Læs mere

Clairvoyance

Clairvoyance betyder "klarsyn", og er en sansning og levering af informationer og budskaber fra den åndelige verden til dig.


Clairvoyance kan give dig vejledning i og redskaber til at forstå specifikke temaer og problemstillinger i dit liv.


Samtidig kan clairvoyance øge din indre følelse af at have indsigt i og muligheder for at håndtere dine temaer og problemstillinger. 


Læs mere