GDPR

Som terapeut er jeg forpligtet til at værne om dig og dine personoplysninger, ligesom jeg er forpligtet til at overholde gældende lovgivning indenfor persondataforordningen, datasikkerhed og fortrolighedspolitik.


Persondataforordningen og fortrolighedspolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Ifølge de nye regler for GDPR (General Data Protection Regulation, i dansk tale, Persondataforordningen, som er EU’s persondataforordning, der trådte i kraft i 2018), skal jeg sikre mig, at du som klient er bekendt med, hvilke informationer, jeg opbevarer om dig, formålet hermed, og hvor længe, jeg opbevarer informationerne.


Samtykkeerklæring ved opstart af terapiforløb

Når du starter i terapi hos mig, vil du få udleveret en samtykkeerklæring til din underskrift.


Ved at underskrive samtykkeerklæringen giver du mig tilladelse til, at jeg må opbevare kontaktoplysninger om dig så som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.


Kontaktoplysningerne opbevarer jeg for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos mig og for, at jeg kan sende dig en aftalebekræftelse, samt til at jeg evt. kan ændre tidspunktet for vores aftale ved sygdom eller lignende.


Derudover giver du mig tilladelse til, at jeg fortløbende må tilføje og journalisere oplysninger fra din terapi. Disse oplysninger kan dreje sig om dine grundproblematikker, temaer, livsmønstre, udfordringer mm., samt de observationer og overvejelser, jeg gør mig om dit videre forløb.


Det er kun relevante oplysninger, jeg noterer, og formålet med dette er at sikre dig kontinuitet og kvalitet i dit forløb.


Af samtykkeerklæringen fremgår det desuden, at jeg løbende modtager supervision ved Tobiasskolen med henblik på at sikre og styrke min faglige udvikling og kompetencer, og derved at sikre, at du som klient får en god og professionel terapeutisk støtte og behandling.


Alle oplysninger, som anvendes i supervision, bliver anonymiseret, og supervisionen foregår under fuld tavshedspligt af alle deltagende parter.


Opbevaring af data og varighed

Jeg opbevarer alle dine data i et elektronisk journaliseringssystem, som er krypteret. 


Jeg opbevarer dine data, så længe du er i terapiforløb hos mig.


De data, der er nødvendige ift. SKAT for at jeg kan tilbyde momsfrie behandlinger opbevares, i henhold til lovgivningen, i 5 år. Herefter bliver de slettet. Alle øvrige data bliver slettet senest 12 måneder efter endt forløb, medmindre vi skriftligt har aftalt andet.


Rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har registeret om dig. Du har også ret til at bede om, at oplysningerne bliver slettet endegyldigt, og du kan bede mig om at overføre dine personoplysninger til trediepart eks. anden behandler, hvis du ønsker dette.


Jeg videregiver ikke oplysninger om dig til tredje part med mindre, det bliver pålagt i henhold til lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet mig dit skriftlige samtykke til videregivelse.


Du kan desuden til enhver tid også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.


Ved ønske om sletning eller overførsel til tredje part af dine data, bedes du kontakte mig direkte på email: terapi@jalk.eu

Klageret

Hvis du ønske at klage over min behandling af dine persondata, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail:dt@datatilsynet.dk


Dataansvarlig

Dataansvarlig er Trine Jalk, Energivej 38, 8420 Knebel, e-mail: terapi@jalk.eu