Lidt om mig

Trine Jalk

Jeg er et nysgerrigt, kreativt og sansende væsen, som altid har fundet menneskets fysiske, psykiske og sjælelige udvikling og interageren afsindigt spændende. For mig hænger krop, psyke og sjæl uløseligt sammen og udgør den helhed, jeg arbejder ud fra.


Jeg er 55 år, jeg er gift, og min mand og jeg har tilsammen 3 børn i alderen 13-29 år. Vi bor i Knebel på Mols, hvor den pragtfulde natur er vores nabo. Jeg elsker at færdes i naturen, det fylder mig med stor livsglæde, taknemmelighed og en følelse af samhørighed.


Jeg har selv oplevet at miste nærtstående mennesker i mit liv, og jeg har mærket den tunge sorg og det tomrum, som følger med sådan et tab.


Ligeledes har jeg gennemlevet flere personlige kriser i mit liv, og jeg ved, hvor essentielt det er, at have et vidne og en kompetent hjælper i bearbejdelsen af enhver krise for at komme styrket og udviklet igennem denne.

Fagligt fundament

Som 4. års studerende til Krops- og Psykoterapeut er jeg fagligt og medmenneskeligt klædt på til at kunne lede dig igennem den dybe proces, det er at forløse negative påvirkninger og traumer.


Jeg uddannes i at arbejde med det hele menneske, hvilket vil sige, at jeg i min terapi og i min tilgang til hver enkelt klient arbejder integrativt med såvel det psykologiske, det kropslige, det energetiske og det sjælelige aspekt.


Som studerende ved Tobias Skolen uddannes jeg på baggrund af en bred vifte af gennemprøvede og anerkendte teorier og metoder samt den nyeste forskning indenfor psykoterapi. Denne forskning indbefatter forståelsen af;

  • Hvordan selve fødslen og tilknytningen til vore nære omsorgspersoner igennem opvæksten påvirker vores hjerne, nervesystem, krop og energisystem samt den måde, vi relaterer til os selv, til andre mennesker og til omverden på,
  • Hvordan transgenerationelle og sjælelige prægninger og oplevelser ligeledes påvirker vores hjerne, nervesystem, krop og energisystem, og den måde, vi oplever os selv og omverden.
  • Hvordan negative påvirkninger og traumer lagret i vores hjerne, nervesystem, krop og energisystem kan bearbejdes og forløses uden en gentraumatisering. 


Som studerende til Krops- og Psykoterapeut ved Tobias Skolen modtager jeg med et fast interval supervision og egenterapi ved en professionel psykoterapeut, ligesom jeg jævnligt øver terapitræning superviseret af færdiguddannede psykoterapeuter fra Tobias Skolen. 


Jeg er uddannet Clairvoyant Rådgiver, og har givet clairvoyance til mere end 40 klienter.


Derudover er jeg uddannet sygeplejerske, Dybdeterapeut og Reiki Healer, og jeg har mere end 25 års erfaring med at arbejde med mennesker i svære livsfaser.


Jeg er således fagligt velfunderet, og mit ståsted som terapeut og clairvoyant er solidt såvel fagligt som medmenneskeligt. 


Hello world

Faglige kompetencer

I løbet af min 4-årige uddannelse til Krops- og Psykoterapeut modtager og gennemfører jeg:

  • Undervisning - 872 timer
  • Færdighedstræning - 300 timer
  • Supervision - 100 timer
  • Egen klienterfaring - min. 100 timer

I min uddannelse til Clairvoyant Rådgiver har jeg modtaget og gennemført:

  • Undervisning - 120 timer
  • Egen klienterfaring - 44 timer
  • Personlig coaching - 5 timer


Som psykoterapeut-studerende er jeg medlem af FaDP - Foreningen af danske psykoterapeuter


Som medlem af FaDP forpligter jeg mig til....

- At opretholde et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis,

- At arbejde ud fra en række af FaDP fastlagte etiske regler, 

- At sikre, at den psykoterapi, jeg tilbyder, er tidssvarende,

- At sørge for at modtage supervision regelmæssigt på min kliniske praksis.