Integrativ Krops- og Psykoterapi

Integrativ krops- og psykoterapi er en holistisk terapiform, der bygger på den forståelse, at der er et tæt samspil mellem din krop, dit sind og din sjæl.


Jeg arbejder ud fra den menneske- og udviklingsforståelse, at vi i løbet af vores opvækst præges af såvel positive som negative møder med og påvirkninger fra vores forældre og andre for os betydningsfulde personer.


Udsættes vi for såringer fra vores forældre i løbet af opvæksten, skaber vi mentale overbevisninger, som danner lukninger og blokeringer i vores fysiske og energetiske krop, og som påvirker vores opfattelse af os selv og vores evne til at have sunde relationer med andre mennesker, hvor vi kan føle os trygge.


Integrativ krops- og psykoterapi hjælper dig med at få kropslig og energetisk balance, med at frigøre dig fra sindets blokeringer og overbevisninger og med at udfolde dit oprindelige potentiale.

Terapiformer

Jeg arbejder med samtaleterapi i kombination med en bred vifte af  psykoterapeutiske elementer som kropsterapi, åndedrætsterapi, grundbevægelser, familieopstilling, posititionsarbejde, tegne- og drømmeterapi.


Jeg laver integrationsarbejde på briks med energiarbejde, chakraarbejde og healing. 

Integrativ krops- og psykoterapi kan være for dig, der.....

  • Er ensom
  • Har angst
  • Har et misbrug
  • Har en forælder, der har et misbrug
  • Har mistet en nærtstående
  • Har svært ved at være i et parforhold
  • Er stresset
  • Lider af eksamensangst
  • Lige er blevet skilt
  • Har smerter i kroppen

Bearbejdning af det svære - hvordan?

Det at have et vidne er vigtigt for bearbejdningen af det svære 

Ved at få en forståelse for årsagen til at du har det svært, og at du har tacklet dit liv så godt, som du har kunnet, skabes vejen til, at du kan bearbejde det skete, og til at du kan få kontakt til dine egne, oprindelige ressourcer og potentialer.

Terapeutiske arbejdsmetoder

Samtalen

Samtalen er fundamentet i terapien. Det er i samtalen, at ønsket og formålet med terapien fortælles, at fortællingen om svære oplevelser i opvæksten og livet deles, og at negative mønstre og overbevisninger identificeres, accepteres og bearbejdes. 


Familieopstilling

I opstillingsmetoden arbejdes med transgenerationelle tematikker, mønstre og overbevisninger som værende symptomer på forudgåede begivenheder i familien. Disse gives videre fra generation til generation, og påvirker ubevidst såvel giveren som modtageren


Vi kommer derfor ubevidst til at bære på en ofte begrænsende overbevisning i vores eget liv.


For at vi kan blive frisat fra overbevisningen, skal den ses, anerkendes og forløses i det transgenerationelle system. 

Åndedrættet

At trække vejret roligt, når vi er stressede eller i affekt, har en beroligende effekt på vores krop og vores nervesystem.


Ved at lære at have fokus på og kontrollere vores vejrtrækning, selv når meget svære oplevelser og følelser genopleves, skaber vi en direkte adgang til at kunne regulere vores krops reaktioner på det svære.  

Kroppen

Kontakten til kroppen er vigtig, da negative påvirkninger og svære oplevelser fra opvæksten og det videre liv lagres i vores krop. En bearbejdning af disse påvirkninger og oplevelser foregår bl.a. når vi forstår, hvorfor kroppen giver os ubehagelige følelser, tilstande og spændinger, og hvordan vi kan arbejde med disse.

Bevægelser

I virkeligheden er sjælens og kroppens tempo ganske roligt. Dette oprindelige tempo kan forstyrres af et indefra kommende tempo, udløst af et nervesystem, der er påvirket af svære oplevelser/traumer. 


Ved at blive guidet til at ændre hurtige, vrede eller kraftfulde bevægelser til slow-motion-bevægelser, hjælpes vi til at blive bevidste om kroppens naturlige reaktion på traumer, og vi lærer kroppens naturlige vekslen mellem spænding og afspænding at kende, samt hvordan vi ved at følge kroppens tilskyndelser, kan hjælpe den med at forløse traumeenergi. 

Tegning og drømme

Ved tegne- og drømmeterapi tegnes/males de billeder, der viser sig fra det ubevidste i forhold til specifikke negative oplevelser, mønstre eller overbevisninger. 


Ved at tegne en negativ oplevelse, et tema eller en drøm, distanceres det svære fra os, hvilket giver mulighed for en bearbejdning og forløsning.

unsplash