Krops- og Psykoterapi

Krops- og Psykoterapi er en holistisk terapiform, der bygger på den psykodynamiske forståelse, at der er et tæt samspil mellem din krop, dit sind og din sjæl.


Jeg arbejder ud fra den menneske- og udviklingsforståelse, at vi i løbet af vores opvækst præges af såvel positive som negative møder med og påvirkninger fra vores forældre og andre for os betydningsfulde personer. 


Udsættes vi for såringer fra vores forældre i løbet af opvæksten, skaber vi mentale overbevisninger, som danner lukninger og blokeringer i vores fysiske og energetiske krop, og som påvirker vores opfattelse af os selv og vores evne til at have sunde relationer med andre mennesker, hvor vi kan føle os trygge.


Jeg arbejder også ud fra den grundlæggende menneske- og livsforståelse, at vi alle hver især har en medfødt, iboende grundrytme eller grundtone, som vi i løbet af opvæksten kan komme væk fra, og som vi må hjælpes tilbage til, for at kunne udleve vores potentiale som det unikke menneske, vi hver især er.


Krops- og psykoterapi hjælper dig med at få kropslig og energetisk balance, med at frigøre dig fra sindets blokeringer og overbevisninger og med at udfolde dit oprindelige potentiale.

Krops- og Psykoterapi kan være for dig, der.....

 • Er ensom
 • Har angst
 • Har stress
 • Har et misbrug
 • Har en forælder, der har et misbrug
 • Har mistet en nærtstående
 • Har svært ved relationer
 • Har svært ved at være i et parforhold
 • Lider af eksamensangst
 • Lige er blevet skilt

Terapiformer

Jeg arbejder med samtaleterapi i kombination med kropsterapi samt en bred vifte af psykoterapeutiske metoder så som;

 • Åndedrætsterapi
 • Traumeterapi,
 • Familieopstilling,
 • Posititionsarbejde,
 • Tegne- og drømmeterapi og
 • Tidligere liv.

Jeg laver integrationsarbejde på briks med energiarbejde, chakraarbejde og healing.

Terapeutiske arbejdsmetoder

Samtalen

Samtalen er fundamentet i terapien. Det er i samtalen, at ønsket og formålet med terapien udfoldes, at fortællingen om svære oplevelser i opvæksten og livet generelt deles, og at negative mønstre, overbevisninger og følelser klarlægges.

Eksternalisering af problematikken

En svær problematik, som vi bærer på indeni, vil altid komme frem i terapien. Problematikken  kan i situationen fylde meget i os og gøre, at vi ikke kan adskille os selv fra den og se på den objektivt. At eksternalisere problematikken på et stykke filt, en sten eller en stol kan være brugbart for at fremme udforskningen og bearbejdelsen af denne.

Familieopstilling

Familieopstilling er en metode, hvor relationelle problematikker i familien opstilles ved brug af  dukker.


Der arbejdes med tematikker, mønstre og overbevisninger, som er opstået på grund af nuværende eller tidligere begivenheder i familien, og som ubevidst påvirker alle i systemet. 


Konsekvensen er, at vi ubevidst bliver bærere af en ofte begrænsende overbevisning i vores eget liv.


For at vi kan blive frisat fra overbevisningen, skal den ses, anerkendes og forløses i det transgenerationelle system. 

Tegning og drømme

Ved tegne- og drømmeterapi tegnes/males de billeder, der viser sig fra det ubevidste i forhold til specifikke negative oplevelser, mønstre eller overbevisninger. 


Ved at tegne en negativ oplevelse, et tema eller en drøm, distanceres det svære fra os, hvilket giver bedre mulighed for en bearbejdning og forløsning.

Kroppen

Kontakten til kroppen under terapi er vigtig, da negative påvirkninger og svære oplevelser lagres i vores krop. En bearbejdning af disse påvirkninger og oplevelser foregår bl.a. når vi forstår, hvorfor kroppen giver os ubehagelige følelser, tilstande og spændinger, og hvordan vi kan arbejde med disse.

Åndedrættet

At trække vejret roligt, når vi er stressede eller i affekt, har en beroligende effekt på vores krop og vores nervesystem.


Ved at lære at have fokus på og kontrollere vores vejrtrækning, selv når meget svære oplevelser og følelser genopleves, skaber vi en direkte adgang til at kunne regulere vores krops reaktioner på det svære.  

Bevægelser

I virkeligheden er sjælens og kroppens tempo ganske roligt. Dette oprindelige tempo kan forstyrres af et indefra kommende tempo, udløst af et nervesystem, der er påvirket af svære oplevelser/traumer. 


Ved at blive guidet til at ændre hurtige, vrede eller kraftfulde bevægelser til slow-motion-bevægelser, hjælpes vi til at blive bevidste om kroppens naturlige reaktion på traumer, og vi lærer kroppens naturlige vekslen mellem spænding og afspænding at kende, samt hvordan vi ved at følge kroppens tilskyndelser, kan hjælpe den med at forløse traumeenergi. 

unsplash