Clairvoyance

Clairvoyance betyder "klarsyn", og er en sansning og levering af informationer og budskaber fra den åndelige verden til dig. Disse informationer kan ses, høres eller føles.


Jeg tilbyder clairvoyance til dig, som ønsker rådgivning om bestemte problemstillinger, udfordringer eller svære livssituationer, du måtte være i.


Under clairvoyance kan du få vejledning i og redskaber til at forstå specifikke temaer og problemstillinger i dit liv.


Du vil desuden kunne få indsigt i din egen rolle i bestemte sammenhænge, ligesom du vil kunne få konkrete redskaber, der kan understøtte din håndtering af situationen og/eller relationen.

Claivoyance

Hvordan jeg arbejder

Under en clairvoyance modtager jeg informationer og budskaber fra den åndelige verden.


Jeg ser den situation eller problemstilling, du som klient har brug for at få rådgivning omkring i fortid, nutid og fremtid.


Informationerne og budskaberne kan vise sig i form af konkrete billeder eller symboler, men kan også blive sagt til mig af dine åndelige vejledere eller afdøde slægtninge.


Jeg sanser dit energifelt, oftest i form af farver og bølger, og jeg fornemmer hvor i dit energifelt, der er energi eller blokeringer.


Jeg arbejder etisk og respektfuldt med clairvoyancen, og berører ikke emner, der vedrører sygdom og død, ligesom jeg heller ikke udfører clairvoyance på personer, der ikke er til stede under clairvoyancen.


Jeg har fuld tavshedspligt om clairvoyancen.


Skulle du have brug for det, er du velkommen til at optage seancen.

Hvorfor vælge Clairvoyance?

Clairvoyance kan være det rette for dig hvis du;


  • Føler dig fastlåst i en bestemt livssituation eller relation
  • Oplever at være uden muligheder i forhold til en bestemt situation
  • Har et behov for at få klarhed over, hvilke muligheder, der ligger i en bestemt situation for dig
  • Har brug for at forstå sjælelige aspekter af dit liv
  • Har behov for rådgivning omkring støttende tiltag der fremmer dit barns sjælelige udvikling
  • Har spørgsmål til muligheder i dit kærlighedsliv
  • Har udfordringer i dit arbejdsliv
  • Har udfordringer i dit familieliv
  • Har gennemlevet en skilsmisse
  • Ønsker kontakt til afdøde


Book en session allerede i dag

unsplash